مشخصات محصول

مكمل گوشتي ويژه كارخانجات توليدكننده پلت طيور

اين مكمل جهت كارخانجات توليدكننده پلت طيور ،طراحي وتوليدشده وازمزاياي آن تامين نياز كليه ويتامينها و موادمعدني جوجه هاي تغذيه شده با دان پلت است. همچنين استفاده آسان و هزينه حمل پايين از مزاياي ديگر جهت استفاده دركارخانجات توليدكننده خوراك پلت مي باشد.

 مزاياي مصرف:

  • تقويت سيستم ايمني
  • افزايش يكنواختي گله
  • بهبودضريب تبديل
  • جلوگيري ازبيماري پروسيس وكبدچرب
  • بهبودسوخت وسازموادغذايي
  • عدم نيازبه پرميكسهاي تك ويتامينه
  • فرموله شده جهت استفاده درخوراك پلت شده
  • استفاده آسان
  • كاهش هزينه حمل ونقل

مقدارمصرف: 2 كيلوگرم درهرتن خوراك جوجه هاي گوشتي
 
مدت نگهداري: دوام و پايداري مكمل از تاريخ توليد به مدت 6 ماه است.

شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك نگهداري شود.

بسته بندي: پاكت هاي 25 كيلوگرمي با سه لايه كاغذ پلي اتيلن.
 
شماره پروانه استانداردملي: 692007888غ 

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال