مشروح اخــــبار

حضور مدیرعامل شرکت جوانه خراسان به عنوان کارآفرین برتر


حضور مدیر عامل شرکت جوانه خراسان و اریابارون  در برنامه صبحگاهی سیمای استان

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال