مشخصات محصول

كنسانتره


كنسانتره پيش دان

اين كنسانتره طوري فرموله شده كه مي تواند كليه نيازهاي جوجه را در سن 1 تا 15 روزگي تامين كند . سن ذکر شده مهمترین مقطع زمانی در پرورش و تغذیه جوجه های گوشتی است چرا که وزن پایانی پرنده به طور مستقیم تحت تاثیر وزن هفته های ابتدایی پرورش است. ازجمله نكات بارز در اين كنسانتره، درنظرگرفتن تعادل كاتيون – آنيون مي باشد.

كنسانتره ميان دان

اين كنسانتره طوري فرموله شده كه مي تواند كليه نيازهاي جوجه را در سن 15تا30 روزگي تامين كند . ازجمله نكات بارزدراين كنسانتره درنظرگرفتن تعادل كاتيون – آنيون مي باشد.

كنسانتره پس دان

اين كنسانتره طوري فرموله شده كه مي تواند كليه نيازهاي جوجه را در سن30روزگی تاپايان دوره تامين كند . ازجمله نكات بارزدراين كنسانتره،درنظرگرفتن تعادل كاتيون – آنيون مي باشد.

مقدار مصرف: 25  كيلوگرم در تن خوراک

مدت نگهداري: دوام و پايداري محصول از تاريخ توليد به مدت 6 ماه است.

شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك نگهداري شود.

بسته بندي: درپاكت هاي 25 كيلوگرمي با سه لايه كاغذ پلي اتيلن.

شماره پروانه استاندارد ملي: 692007888غ

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال