مشخصات محصول

لوکانتاویت

رنگ زرده تخم مرغ به دليل استفاده از پيگمان هاي موجود در خوراك است . اين رنگدانه ها فرم غير استري هستند بنابراين دسترسي حياتي آنها محدود همچنين محتواي رنگدانه طبيعي در اجزاي خوراك مانند ذرت و يونجه در جريان خرمن كوبي , خشك كردن و ذخيره دچار نوسانات بسيار مي شود.

رنگدانه هاي موجود در اين گياهان نيز محدود به قسمتهاي سبز گياه مي شود بنابراين قابليت بيولوژيك آن پايين مي باشد.
بافت ديواره سلولي گل هميشه بهار غني از رنگدانه هاي زرد مي باشد ولي آنزيم هاي مورد نياز براي شكستن ديواره سلولي و جذب رنگدانه زرد آن در دستگاه گوارش طيور به طور كامل وجود ندارند . بنابراين استفاده از رنگدانه هاي سنتتيك به دلايل مختلف توصيه مي شود .

مزاياي مصرف:

  • بهبود رنگ زرده تخم مرغ در مرغ هاي تخم گذار و رنگ پوست در مرغ هاي گوشتي
  • دسترسي حياتي بالا
  • افزايش پايداري و ايجاد رنگ مطلوب
  • قابليت ذخيره سازي براي مدت طولاني
  • يكنواختي رنگ زرده- باتوجه به مقدارمصرف آن به راحتي باكل خوراك بطوريكنواخت ميكس مي شود

ميزان مصرف:

با توجه به مقدار گزانتوفيل هاي طبيعي موجود در اجزاي جيره مانند ذرت و گلوتن ذرت و يونجه و نوع رنگ مورد نظر براي زرده تخم مرغ متفاوت مي باشد .

براي تعيين رنگ دلخواه پره هاي رنگ شركت BASF به عنوان راهنما در سطح بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرند.

بهترين نتيجه بامصرف توام لوكانتين yellow (زرد) ولوكانتين red(قرمز) حاصل مي شودكه موجب ايجاد رنگي يكنواخت درسطح زرده مي گردد.

 

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال