مشخصات محصول

مكمل درماني ويتامين C

مزایای مصرف:
  • كاهش تلفات در شرايط استرس گرمايي
  • كمك به حصول پيك تخم گذاري
  • كاهش تخم مرغ هاي شكسته و پوسته نازك پس از چهل هفتگي
  • كاهش شكستگي پا به هنگام حمل ونقل گله هاي تخمگذار
  • كاهش موارد بدشكلي استخوان و استئوميليت در گله هاي گوشتي
  • كمك به نگهداري و بازسازي ويتامين Eدر بدن
  • كاهش موارد خستگي مرغان در قفس

میزان مصرف:
  • مرغ گوشتي: 7/0 تا 1 كيلوگرم پرميكس در تن خوراك
  • مرغ تخمگذار: 7/0 كيلوگرم از پرميكس در تن خوراك
  • مرغ مادر: 4/1 كيلوگرم از پرميكس در تن خوراك
مدت نگهداري: دوام و پايداري مكمل از تاريخ توليد به مدت 6 ماه است.

شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك نگهداري شود.
 
بسته بندي: در پاكت هاي 25 و10 كيلوگرمي با سه لايه كاغذ ويك لايه پلي اتلين

شماره پروانه از سازمان دامپزشكي كشور: V.F.G-415-84
 

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال